przedszkole dla dzieci z autyzmem Warszawa


Jak pracujemyRekrutacja do szkoły terapeutycznej Dobry Start na rok 2021/2022 rozpoczęta! Zapraszamy na bezpłatne konsultacje :-)


 

Jesteśmy kameralną szkołą niepubliczną dla dzieci z autyzmem. Pierwszą w dzielnicy Białołęka, jedną z niewielu szkół w Warszawie. Po siedmiu latach doświadczeń w przedszkolnej pracy z dziećmi z niepełnosprawnością, w szczególności z dziećmi z autyzmem, byliśmy gotowi na kolejny edukacyjny - tym razem, szkolny krok.

 

Zapraszamy do szkolnego „Dobrego Startu” dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z uwagi na:

  •        autyzm,
  •     autyzm i niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
  •     autyzm i niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

Działamy codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-13:00, przez cały rok, z wyjątkiem przerwy zimowej (2 tygodnie ferii zimowych dla woj. mazowieckiego) oraz wakacyjnej (1 tydzień w czerwcu i 2 tygodnie przerwy w sierpniu) oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Dzięki temu, Rodzice mają możliwość zapewnienia swoim dzieciom profesjonalnej opieki i terapii, również w trakcie wakacji. 

 

W odpowiedzi na potrzeby Rodziców, zorganizowaliśmy świetlicę terapeutyczną, działającą w godz. 13:00 – 16:00, w trakcie której, bedziemy prowadzić zajęcia rozwijające samodzielność, umiejętności społeczne oraz zainteresowania naszych uczniów. 

Planujemy także zorganizować dodatkowe - odpłatne zajęcia indywidualne i grupowe - oferta zajęć zostanie stworzona po konsultacjach z uczniami i Rodzicami. 

 

Szkolna grupa liczy 4 dzieci w klasie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, w klasie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i bez niepełnosprawności intelektualnej grupa liczy 5 dzieci.

W szczególnych sytuacjach, istnieje możliwość nauczania wyłącznie indywidualnego, na terenie domu ucznia.


Uczniowie realizują w naszej szkole zarówno podstawę programową zgodnie z rozp. MEN jak również działania terapeutyczne - rewalidacje i pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dla każdego ucznia opracowujemy IPET - indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, w którym określamy wspólnie z rodzicami najważniejsze cele do pracy na najbliższy semestr. 


Pracujemy w podejściu integracyjnym jeśli chodzi o wybór metod pracy z naszymi uczniami. Wiodącą formą oddziaływań jest terapia behawioralna (Stosowana Analiza Zachowania). Wykorzystujemy również metodę Dobrego Startu, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), korzystamy z komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC, metod stosowanych w pracy logopedycznej oraz terapeuty integracji sensorycznej. 


Nacisk kładziemy nie tylko rozwój poznawczy, ale przede wszystkim na rozwój umiejętności społecznych, radzenia sobie z emocjami, kontrolą zachowań, wreszcie pracą nad coraz większą samodzielnością naszych uczniów. 


Zależy nam na spójnym działaniu całego zespołu terapeutycznego - podejście, które także przyświeca nam w przedszkolu, a więc "rozwiązanie idzie za dzieckiem", również i w szkole jest jak najbardziej aktualne. 


Opiekę edukacyjno-terapeutyczną nad klasą realizuje 2 terapeutów – nauczycieli (z reguły jest to pedagog specjalny i psycholog). Dodatkowo w zespole pracuje również logopeda oraz fizjoterapeuta/terapeuta SI, prowadzący terapie indywidualne.


 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OK